George Floyd chết như thế nào trong 8 phút 46 giây?

New York Times dựng lại sự việc theo camera an ninh, video hiện trường và tài liệu công bố, cho thấy hành động của nhóm cảnh sát gây ra cái chết của người đàn ông da màu.

Nguồn: vnexpress.net

XU HƯỚNG

TẠP CHÍ